Comuna

Ocna Șugatag

Resurse umane și salarizare

Hotărârea nr. 34

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ocna Șugatag precum și aprobarea indemnizației maxime lunare de care benaficiază consilierii locali

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al comunei Ocna Șugatag, județul Maramureș

Organigramă

Organigrama Primăriei Ocna Șugatag