Comuna

Ocna Șugatag

Resurse umane și salarizare

Anul 2019

Hotărârea nr. 1 din 22.01.2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ocna Șugatag precum și aprobarea indemnizației maxime lunare de care benaficiază consilierii locali începând cu data de 01.01.2019

Anexă la Hotărârea nr. 1 din 22.01.2019

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ocna Șugatag precum și aprobarea indemnizației maxime lunare de care benaficiază consilierii locali începând cu data de 01.01.2019

Anul 2018

Hotărârea nr. 34

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ocna Șugatag precum și aprobarea indemnizației maxime lunare de care benaficiază consilierii locali

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al comunei Ocna Șugatag, județul Maramureș

Organigramă

Organigrama Primăriei Ocna Șugatag