Comuna

Ocna Șugatag

Anunțuri

Anunt privind organizarea unui examen pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii contractuale din cadrul compartimentului asistenta sociala

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI OCNA ȘUGATAG

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 5 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  comuna OCNA ȘUGATAG
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna OCNA ȘUGATAG

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior
 • Colectarea datelor în teren:
 • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.mai-17.iulie.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității _ _ (recenzori și coordonator la nivel de UAT) _ _

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistență la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și /sau duminică).

Cererile și documentele de înscriere se trimit la adresa: primaria@primariaocnasugatag.ro

DECLARAȚIE

privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele

Strategiei naționale anticorupție 2021 – 2025

Concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de sef GOSPODARIE COMUNALA SI SITUATII DE URGENTA din cadrul Compartimentului GOSPODARIE COMUNALA SI SITUATII DE URGENTA

Declarație Registru agricol

Recensământ 2022